Lexin

Lexin lexikon är de första online lexikon som utformats speciellt för minoritetsspråk i Norge. Ordböckerna är tydliga och lätta att använda. All information om en post placeras tillsammans med hänvisningsordet i ordbokens artikel. Förutom information om ordklass, böjning och uttal, kommer du att hitta enkla förklaringar och exempel på orden konkret och bildligt. Lexin är väldigt användbart för invandrare och används väldigt ofta i SFI undervisningen.

Lexin är ett väldigt bra lexikon om du behöver översättning av texter mellan många olika språk, och lexin lexikonet är öppet för alla, och dess användning är gratis. Kommersiell användning av ordböcker är inte tillåtet. Andra användningsområden för Lexin än slumpmässiga. Annat bruk än sökning och länkning är inte tillåtet. Bland annat tillåts inte att ladda ner ordbasen, kopiera ordbasen eller funktioner i tjänsten eller att göra uppslagningar i ordböcker systematiskt tillgängliga.

Generellt om ordböcker

En ordbok är en samling av ord från en eller flera språk. Den anger hur ord stavas, och är till för att ge definitioner, böjningsformer, uttals hjälp och ger exempel på användning och etymologi av ord.  Orden i ordböcker brukar ordnas i alfabetisk ordning. Ordböcker kan täcka mindre eller större områden. De kan riktas för att beskriva de flesta ord som används på ett visst språkområde, eller kan koncentrera sig på ett enda fält eller en enda historisk period. Många ord förklaras med hjälp av synonymer, det vill säga med enstaka ord som har nästan samma betydelse som ordet i flera sammanhang. Detta kan vara användbart, men också ge upphov till missförstånd, eftersom synonymer inte alltid används i samma sammanhang som det ursprungliga ordet. Detta är särskilt sant för lexin mellan två olika språk. Annars finns det separata tesaurer. Även korsordsböcker listar synonymer. Ordböcker publiceras i traditionella tryckta upplagor. Dessa är vanligen ordnade alfabetiskt, men det finns också ordböcker och ordlistor som är tematiskt arrangerade. Pappers lexikon publicerades i olika storlekar, allt från Pocket ordböcker och mindre ordböcker för skolan till stora professionella ordböcker.

Historia

De tidigaste europeiska ordböckerna var tvåspråkiga ordböcker. År 1502 introducerades ”Cornucopia of Ambrogio Calepino”, som i själva verket var en flerspråkig ordlista. År 1532 publicerade Robert Estienne ”Thesaurus Linguae latinae” och 1572 publicerade hans son Henri Estienne ”Thesaurus Linguae graecae”, som som användes fram till 1800-talet. År 1612 publicerades den första upplagan av ”Vocabolario dell’Accademia della Crusca”, på italienska, men som också användes som mall för liknande ordböcker i franska, spanska och engelska.

År 1690 i Rotterdam publicerades postumt ”Dictionnaire Universel” av Antoine Furetière på franska. År 1694 dök den första upplagan av ”Dictionnaire de l’Académie française” upp. Mellan 1712 och 1721 publicerades ”Vocabulario portughez e latino” skriven av Rafael Bluteau. Real Academia Española publicerade den första upplagan av ”Diccionario de la Lengua Espanola” år 1780. Totius Latinitatis lexikon från Egidio Forcellini publicerades först 1777 och det har legat till grund för alla liknande verk som sedan har publicerats.

NORDISK SAMVERKAN

Tidigt på 1990-talet, erbjöd den svenska regeringen alla de nordiska länderna fri tillgång till den svenska Lexin-databasen, för att underlätta produktionen av liknande ordböcker i serien. Under hösten 1996 hade det norska utbildningsdepartementet, kyrkans forskning och frågor tilldelats det norska Lexin projektet Uni Computing. I pilotprojektet överfördes det svenska källspråksmaterialet för MINI upplagan till norska. Följande år, började arbetet med den STORA upplagan, och detta arbete fortsatte fram till 1998. År 1999 lämnade undervisningsministeriet, Forsknings och kyrkominister över det övergripande ansvaret för projektet till det nationella centret för lärresurser (NLS), nu det norska direktoratet för utbildning. Samma år, var arbetet med att överföra resten av det svenska källspråksmaterialet avslutat.