Översätt gratis för snabba resultat

Välkommen till vår gratis översättningstjänst, en enkel och snabb lösning för att få ditt innehåll översatt till det språk du önskar. Med avancerade teknologi kan du enkelt översätta text, dokument och webbsidor med hjälp av vår översättningstjänst.

Öka din räckvidd och förståelse med hjälp av översättningar

Att översätta sitt innehåll kan vara av stor betydelse för att nå ut till en bredare målgrupp och öka förståelsen av det man vill förmedla. Därför är vår översättningstjänst ett perfekt verktyg för företag, organisationer och individer som vill öka sin räckvidd och förståelse på en global nivå.

Använd vår gratis översättningstjänst utan att skapa ett konto

Vår tjänst är helt gratis att använda och du behöver inte skapa ett konto för att få tillgång till den. Du kan enkelt och snabbt översätta ditt innehåll direkt på vår hemsida genom att använda vår översättningstjänst.

Om du har några frågor eller funderingar kring vår översättningstjänst är du välkommen att kontakta oss. Vi hoppas att du hittar vår tjänst till nytta och ser fram emot att hjälpa dig att översätta ditt innehåll på ett effektivt och kvalitativt sätt med hjälp av vår översättningstjänst.

Att översätta sitt innehåll kan vara av stor betydelse för att nå ut till en bredare målgrupp och öka förståelsen av det man vill förmedla. Med vår gratis översättningstjänst kan du enkelt översätta text till mer än 90 olika språk, inklusive populära val såsom engelska, svenska, franska, tyska och spanska.

Vår tjänst gör det möjligt för dig att översätta texter, meningar och fraser direkt och utan kostnad. För att använda tjänsten, skriv in den text du vill översätta i rutan och välj det språk du vill översätta till. Tryck sedan på ”översätt” och du får omedelbart ditt resultat.

Prova vår gratis översättningstjänst idag och öka din räckvidd och förståelse på en global nivå.

Hur tillförlitlig och korrekt är översättningen?

Det finns många olika online verktyg för att översätta. som till exempel, Tradutor.nu, Google översätt (Google translate), Bing översätt, Babylon översätt m.m, och alla vet att det finns många olika ord, och att vi använder en hel del tvetydiga ord. När en människa hör en tvetydig mening kan han gissa den rätta innebörden i sammanhanget. Tyvärr kan maskiner och datorer inte göra detta för tillfället. Även om datorn vänder orden rätt, kan den inte alltid skapa en grammatiskt korrekt mening. Trots detta kan vi, i de flesta fall, förstå den översatta texten tack vare den avancerade tekniken.

Vem behöver översättning?

Denna webbplats har skapats till att vara en snabb och gratis online översättning. Varje dag använder hundratals människor webbplatsen för att översätta texter, ord och meningar i stället för att bläddra manuellt i ordlistor. Om du får ett brev på engelska, tyska, spanska eller något annat språk som du inte talar, eller om du är intresserad av internationella nyheter och artiklar skrivna på ett främmande språk kan du med hjälp av våran hemsida genast läsa den. Allt detta med några enkla klick.

Hur fungerar online svensk engelsk översättning?

I början var översättningsprogrammen gjorda på exakt samma vis så som vi lär oss ett språk. Först lagrades ord och meningar, och sedan lagrades grammatiska regler och undantag. Problemet var att det finns så många olika språk, och detta ledde till långsamma och felaktiga översättningar. För att åtgärda detta, började översättare använda artificiell intelligens så att de kunde lära sig av tidigare översättningar som man tidigare hade gjort. Med hjälp av hemsidor och artiklar försökte dessa robotar hitta olika modeller och strukturer i texterna för att slutligen försöka hitta den mest lämpliga innebörden.

Vad behöver du för att använda översätt.info?

Allt du behöver, för att använda den här översättningen är en webbläsare och en Internet anslutning. Översätt med vår hemsida från alla länder i världen, när som helst med hjälp av din stationära dator, ipad, laptop, smartphone, iphone eller android telefon.

Ordet översätt härstammar från det latinska ordet ”translatio” (som i sin tur kommer från orden ”trans” och ”fero”, som i liggande form är ”latum”, och som tillsammans betyder ”för att föra över” eller ”för att få över”). De moderna romanska språken använder ord för översättning som kommer från denna källa eller från det alternativa latinska ordet ”traduco” (”för att leda över”).

Den antika grekiska termen för översätt / översättning är ”μετάφρασις” (metafras, ”en talande över”), bistod engelskan med metafrasen (en ”bokstavlig,” eller ”ord för ord) – i motsats till parafrasen (”ett talesätt med andra ord”, från παράφρασις, parafrasen) metafrasen motsvarar i en av de nyare terminologierna till ”formell likvärdighet”, och parafrasera till ”dynamisk ekvivalenser.” Det engelska ordet för översätt är translate

Vad är översättning?

Att översätta innebär att tolka eller att överföra innebörden av ett ord eller en fras till ett annat språk, oftast skriftligen. Syftet är att skapa en översättning som återger samma tanke, mening och ofta form eller stil som originalet, på ett så objektivt och korrekt sätt som möjligt. Till exempel så får ordet ”bilförsäkring” inte översättas till ”försäkrad bil” och så vidare. Översättning skiljer sig från tolkning, eftersom översättaren inte behöver arbeta samtidigt som man hör någon tala. Översättarens övergripande mål är att skapa största möjliga likvärdighet, eller likhet mellan den ursprungliga texten och måltexten, samtidigt som hänsyn bör tas till ett antal språkliga hinder. Sådana hinder eller faktorer kan vara sammanhanget i vilket kulturellt eller vetenskapligt sammanhang som texten är skriven, regler för grammatik i båda språken och liknande. Dessa faktorer måste tolkas och vägas mot varandra, och kräver att översättaren har en bra bakgrund och kunskap i ämnet, och vara väl medveten om problem som är förknippade med att göra om texten till målspråket. Traditionellt är svensk engelsk och annan översättning ett arbete som utförs av människor.

Översätt bakåt

En ”bakåt översättning” är en översättning av en översatt text tillbaka till det språk som den ursprungliga texten har. Jämförelser av en bakåtöversättning mot originaltexten används ibland som en kontroll av äktheten hos den ursprungliga översättningen, ungefär som noggrannheten hos en matematisk uträkning ibland kontrolleras genom att vända på uträkningen. Bakåtöversättning måste i allmänhet vara mindre exakt än bakåträkning på grund av att språkliga symboler (ord) ofta är tvetydiga, medan matematiska symboler avsiktligt är entydiga. Mark Twain berättade humoristiskt om en frekvent opålitlighet för bakåtöversättning när han utfärdade sin egen bakåtöversättning av en fransk översättning av hans novell ”Den berömda Jumping Frog i Calaveras County”. Han publicerade sin bakåtöversättning i en enda volym år 1903 tillsammans med det engelska originalet, den franska översättningen, och en ”privat historia” Jumping Frog ”Story”.

Vad är maskin översättning

Maskin översättning är en process varigenom ett datorprogram analyserar källtexten och i princip alstrar en måltext utan mänsklig inblandning. Men i verkligheten innefattar det mänsklig inblandning i både för och efterarbetet.

Oredigerad maskin översätt är tillgänglig för en stor publik genom verktyg på Internet som Babel Fish, Google och StarDict. Dessa ger en grov översätt / översättning som under gynnsamma omständigheter ”ger kärnan” i källtexten. Det finns också företag som Ectaco som utvecklar Pocket översättning och använder maskin översättning. Claude Piron skriver att maskinöversättning, som bäst, automatiserar en lättare del av översättarens arbete. Desto svårare och mer tidskrävande är det att göra en omfattande forskning för att lösa oklarheter i källtexten, som de grammatiska och lexikaliska behoven. Sådan forskning är en nödvändig upptakt till redigeringen och för att ge underlag för maskin-översättningsprogram, så att produktionen inte kommer att bli meningslös.

Att jobba med översättning

Översättare och tolkar arbetar först och främst med språk, men deras ansvar skiljer sig åt. Översättare arbetar med tryckta texter. Tolkar specialiserar sig på det talade ordet och fungerar som kontaktpersoner mellan två parter, till exempel en läkare och patient eller en svarande och dennes advokat. De måste oftast tänka på etiska skyldigheter. Översättare måste ofta anpassa sig för att förstå popkulturens olika referenser.

Översätt text och tjäna pengar

Många översättningsjobb är frilans arbeten. En tolk kan tjäna mellan ca 100 och 200 kr per timme. Översättningar betalas per ord till exempel mellan 1 till 2 kr per ord, beroende på kompetensnivå. Smarta översättare kan tjäna sex siffriga summor per år. Heltidsanställda vid språktjänsteföretag tjänar från 270.000 till 400.000 kr per år, enligt en färsk undersökning. Om du själv ska översätta texter så är mitt tips, översätt noggrant. Det vinner alla på i längden, både du och din kund.

Översätt och censur?

Inom området översätt kan censur (även kallat bowdlerise på engelska) definieras som övervakning, kontroll och manipulation i ett tvärkulturellt samspel med kulturella, estetiska, språkliga och ekonomiska metoder. Detta görs inte bara genom att straffa offentliggörandet av oönskade texter, utan också genom korrigering och ibland även själv korrigering. För att undvika censur kan olika strategier tillämpas, till exempel genom att icke översätta förmodligen ”farliga” eller ”stötande” ord. En distinktion kan göras mellan två huvudkategorier:. Institutionell censur och individuell censur.

Översätt via internet

Webbaserade mänskliga översättningar gynnar i allmänhet företag och privatpersoner som vill utföra mer korrekta översättningar. Med tanke på den frekventa felaktigheten vid maskinöversättning förblir mänsklig översättning den mest tillförlitliga typen av översättning. Med den senaste utvecklingen av översättning via applikationer över internet har översättningsbyråer kunnat ge mänskliga on-demand översättningstjänster till företag och privatpersoner.

Även om den inte är ögonblicklig som dess automatiska motsvarigheter som Översätt.info och Yahoo! Babel Fish så har webbaserad mänsklig översättning vunnit popularitet genom att erbjuda relativt snabb och korrekt översättning för affärskommunikation, juridiska dokument, journaler och lokalisering.

Översätt poesi

Poesi innebär speciella utmaningar för översättare och tolkar, med tanke på vikten av en texts formella aspekter, utöver dess innehåll. I sin inflytelserika skrift från 1959 ”de språkliga aspekterna av översättning”, gick den rysk födde lingvistikern och semiotikern Roman Jakobson så långt att förklara att ”poesi per definition är att översätta”.

Den amerikanska poeten James Merrill skrev 1974 en dikt, ”Lost in Translation”, som delvis utforskar denna idé. Frågan diskuterades också i Douglas Hofstadters bok från 1997 ”Le Ton beau de Marot”, och han hävdar att en bra översättning av en dikt måste förmedla så mycket som möjligt och inte bara dess bokstavliga betydelse utan också dess form och struktur.

Deepl översättare

DeepL Translator är en neuronal maskinöversättningstjänst som lanserades i augusti 2017 och ägs av DeepL SE, baserat i Köln.

Översättaren utvecklades först inom Linguee och lanserades som DeepL som erbjöd översättningar mellan 7 europeiska språk och utökades gradvis till att erbjuda 24 språk med 552 språkpar. Dessutom föreslås approximationer av språklig ekvivalens mellan alla dessa språk med hjälp av en tvåstegsprocess via en engelsk pivot.

Översättaren erbjuds gratis med begränsningar, som kan tas bort med en betald prenumeration. Företaget licensierar också sitt programgränssnitt för översättningsapplikationer.